Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обяви и съобщения

Стартира информационната кампания за набиране на приемни родители по проект „Приеми ме 2015“ в Област Ловеч.

С Работна среща, инициирана от Областния екип по приемна грижа- Ловеч и ИРМ – Тетевен на 09.01.2016 г. стартира информационната кампания за набиране на приемни родители по проект „Приеми ме 2015“ в Област Ловеч.