Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обяви и съобщения

П О К А Н А ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на Проект на Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в регистър на Община Ловеч

Кметът на Община Ловеч отправя покана за участие в обществено обсъждане на Проект на Наредба.  Обсъждането ще се проведе на 16.09.2016 г. (петък) от 16:30 ч. в заседателната зала на Община Ловеч.