Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обяви и съобщения

Съобщение за изплащане на възнагражденията на СИК участвали в избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 06.11.2016 г. и втори тур на избори за президент и вицепрезидент на републиката на 13.11.2016 г.

Съобщение за изплащане на възнагражденията на СИК участвали в избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 06.11.2016 г. и втори тур на избори за президент и вицепрезидент на републиката на…

Решение № 946 от 10.11.2016 г. на МС на Република България

Относно: Откриване на производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площта "Блок 1-25 Враца-запад", разположена…