Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обяви и съобщения

Обявление за публичени търгове

На основание Заповеди № 982/13.06.2016 г., № 983/13.06.2016 г., № 984/13.06.2016 г., № 985/13.06.2016 г. и № 986/13.06.2016 г. на Кмета на Община Ловеч, в изпълнение на Решение № 917/26.03.2015 г. на Общински съвет – Ловеч на 04.07.2016 г. в заседателната зала ще се проведат…