Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Обяви и съобщения

Община Ловеч е домакин на обучение на специалисти по приемна грижа по проект „Приеми ме 2015“

  Община Ловеч е домакин на обучение на специалисти по приемна грижа по проект „Приеми ме 2015“     Община Ловеч е домакин на петдневно базисно обучение по приемна грижа на специалисти, работещи с приемни семейства,…

На вниманието на регистрираните земеделски стопани, собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ

На основание чл. 37и ÷ чл. 37о от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 99 от Правилника за неговото прилагане, Община Ловеч обявява прием на заявления за отдаване под наем на общински мери, пасища…