Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Обяви и съобщения

Съобщение за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

СЪОБЩЕНИЕ за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности             Във връзка с условията и реда за прилагане на НАРЕДБА № 13 от 26.08.2016 г. за опазване на пчелите и пчелните…

Задължения на гражданите съгласно Наредбата за реда за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Ловеч

Община Ловеч уведомява своите граждани за техните задължения съгласно Наредба за реда за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Ловеч: Собствениците на кучета, навършили 6 седмична възраст,…