Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Обяви и съобщения

ОБЩИНСКИ ФОНД „КУЛТУРА“ ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА 2019 ГОДИНА

Постоянният състав на Експертния съвет, управляващ Общински фонд „Култура“, обявява прием на проектни предложения за 2019 година. Съветът определи и приоритетите за финансово подпомагане за текущата година: 1. Знание…