Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК, УЧАСТВАЛИ В ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 26.05.2019 Г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Община Ловеч съобщава, че възнагражденията на членовете на СИК, участвали в произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г. ще се изплащат, както следва: За…