Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Обяви и съобщения

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР по плана на с. Радювене, община Ловеч

Относно: издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за урегулирани поземлени имоти(у.п.и.) VIII-188 и IХ-188 от кв. 31 по плана на с. Радювене.

Встъпителна пресконференция по проект „Подкрепа за деинституционализация на децата и младежите в гр. Ловеч“

  ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ     Община Ловеч информира, че на 25.11.2020 г. /сряда/ от 10.00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ловеч, ул. „Търговска“ № 22, ет.2 ще се проведе Встъпителна пресконференция…

ОБЩИНА ЛОВЕЧ ОБЯВЯВА НАБИРАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ-ДЕКЛАРАЦИИ за настаняване в общински социални жилища

ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ-ДЕКЛАРАЦИИ на желаещи да бъдат картотекирани за настаняване в общински социални жилища   Общинското социално жилище е изградено по проект „Изграждане на социално жилище за настаняване…