Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Обяви и съобщения

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

Относно: Публично обсъждане за издаване на запис на заповед във връзка с обезпечаване на авансово плащане по проект „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в гр. Ловеч”.…

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ "БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД

Относно: Извършване на спасителни археологически проучвания в засегнатите имоти в землище с. Слатина, общ. Ловеч за наличие на археолог. обекти във връзка в реализацията на обект "Разширение на газопреносната инфраструктура…

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ "БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД

Относно: Извършване на спасителни археологически проучвания в засегнатите имоти в землище с. Дренов, общ. Ловеч за наличие на археолог. обекти във връзка в реализацията на обект "Разширение на газопреносната инфраструктура…

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ "БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД

Относно: Извършване на спасителни археологически проучвания в засегнатите имоти в землище с. Владиня, общ. Ловеч за наличие на археолог. обекти във връзка в реализацията на обект "Разширение на газопреносната инфраструктура…