Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Обяви и съобщения

Обявление

Относно: издадена виза от Главния архитект на Община Ловеч за проучване и проектиране на обект: „Реконструкция и възстановяване на второстепенни постройки“.                                                                                                                                           …

Община Ловеч подписа договор за изпълнението на нов проект, финансиран по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020

  Община Ловеч подписа договор за изпълнението на нов проект, финансиран по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020   Община Ловеч, в качеството си на бенефициент, подписа на 21.05.2018 г. договор за безвъзмездна финансова помощ…