Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Обяви и съобщения

Конкурс за работно място - Управител в Областен информационен център - гр. Ловеч

ОБЩИНА ЛОВЕЧ   Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността УПРАВИТЕЛ в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Ловеч.   Име, презиме и фамилия на кандидата Представени ли са всички документи,…