Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Обяви и съобщения

Обявление

Относно: издадена виза от Главния архитект на Община Ловеч за проучване и проектиране на обект: „Реконструкция и възстановяване на второстепенни постройки“.                                                                                                                                           …