Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Обяви и съобщения

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩИ СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ ВЪВ ВРЪЗКА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ДИРЕКТНО ПОДПОМАГАНЕ НА ПЛОЩ ЗА 2017 Г.

Областна дирекция "Земеделие" Ловеч провежда разяснителна кампания със земеделските стопани по общини по приложения график. Виж тук  

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на предложение за удостояване със званието „Почетен гражданин на Ловеч” и „Заслужил гражданин на Ловеч"

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УДОСТОЯВАНЕ НА ПРОФ. Д-Р НИКОЛА НИКОЛОВ ВЛАДОВ СЪС ЗВАНИЕТО „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ЛОВЕЧ” И НА НАЙДЕН АНГЕЛОВ НАЙДЕНОВ СЪС ЗВАНИЕТО „ЗАСЛУЖИЛ ГРАЖДАНИН НА ЛОВЕЧ“