Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Обяви и съобщения

Стартира информационната кампания за набиране на приемни родители по проект „Приеми ме 2015“ в Област Ловеч.

С Работна среща, инициирана от Областния екип по приемна грижа- Ловеч и ИРМ – Тетевен на 09.01.2016 г. стартира информационната кампания за набиране на приемни родители по проект „Приеми ме 2015“ в Област Ловеч.