Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Обяви и съобщения

Служителите от ОЕПГ-Ловеч преминаха специализирано обучение

    Служителите от Областният екип по приемна грижа-Ловеч по Проект „Приеми ме 2015“ преминаха тридневно специализирано обучение, водено от Симеон Тодоров. Разглежданите теми са част от професионалната подкрепа,…

Продължава приема на кандидати за професионални приемни семейства от община Тетевен по Проект „Приеми ме 2015“

    Областният екип по приемна грижа-Ловеч по Проект „Приеми ме 2015“-BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския…