Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обяви и съобщения

Условия и изисквания към участниците в Цветница 2024

Пролетният празник Цветница, известен още като Връбница, е традиционен за град Ловеч. Ежегодно в дните на църковните празници Лазаровден и Цветница от края на деветнайсети век, та и до сега се провежда панаир на художествените…

На вниманието на регистрираните земеделски стопани, собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ

Започна приемът на заявления за участие в разпределението на свободни мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд.

Обявление на Военно окръжие II степен - Ловеч

Относно: обявени 28 (Двадесет и осем) вакантни длъжности за войници в Съвместното командване на силите, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища  в страната или в чужбина.

Обществено обсъждане в Ловеч на Концепция „Стратегия „Единно здраве“ за Северозападен регион“

На 20 февруари 2024 г. (вторник), от 17:00 до 17:30 часа, в сградата на Община Ловеч, зала  Общински съвет – Ловеч, ще се проведе обществено обсъждане на Концепция за интегрирани териториални инвестиции /КИТИ/ „Стратегия „Единно…

Обществено обсъждане в Ловеч на Концепция „Нови възможности за община Ловеч чрез интегриран подход за развитие“

На 21 февруари 2024 г. (сряда), от 10:30 до 11:00 часа в сградата на Община Ловеч, зала на Общински съвет – Ловеч, ще се проведе обществено обсъждане на комбинирана Концепция за интегрирани териториални инвестиции /КИТИ/ „Нови…