Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Обяви и съобщения

ПОКАНА за Официална церемония „Откриване на обект“

ПОКАНА за Официална церемония „Откриване на обект“   Община Ловеч има удоволствието да Ви покани на 07.05.2020 г. от 12:00 часа на ул. „Генерал Скобелев“ № 6 и № 8 на Официална церемония „Откриване на обект“ по…

ОБЯВЛЕНИЕ ПУП-ПР с. Славяни, община Ловеч.

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч съобщава на заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ, че със Заповед № З-640/27.04.2020 г. на Кмета на Община Ловеч е дадено разрешение за: Изработване…

ОБЯВЛЕНИЕ за АМ „Хемус“, участък от км 137+800

Община Ловеч съобщава на заинтересуваните лица на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), че е изработен проект за Подробен устройствен план(ПУП) парцеларен план(ПП) за обект: АМ „Хемус“, участък…

Обявление за изработен проект за Подробен устройствен план (ПУП) парцеларен план (ПП) за обект АМ „Хемус“

Относно: изработен проект за Подробен устройствен план(ПУП) парцеларен план(ПП) за обект: АМ „Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП ≡км 139+340 по техничиски проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане…