Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Покана

На основание Заповед № 838 от 10.05.2016 г. на кмета на община Ловеч на 18.05.2016 г. / сряда / от 18.00 ч. в Клуб на пенсионера в ж.к. „Здравец“ – град Ловеч, свиквам квартално събрание на ж.к. „Здравец“ – град Ловеч, при следния проекто-дневен ред:

1. Избор на състав на квартален съвет на ж.к. „Здравец“- град Ловеч.


Файлове:

POKANA+I+ZAPOVED838.pdf POKANA+I+ZAPOVED838.pdf