Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Покана

На основание Заповед № 828 от 09.05.2016 г. на кмета на община Ловеч на 16.05.2016 г. / понеделник / от 18.00 ч. в Младежки дом – град Ловеч, свиквам квартално събрание на кв. „Вароша“ – град Ловеч, при следния проекто -дневен ред:

1. Избор на състав на квартален съвет на кв. „Вароша“- град Ловеч.


Файлове:

POKANA+I+ZAPOVED828.pdf POKANA+I+ZAPOVED828.pdf