Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ПОКАНА

Кметът на Община Ловеч отправя покана за участие в обществено обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за общинските жилища в Община Ловеч, което ще се проведе на 20.02.2018 г. от 17,30 часа в залата на Общински съвет - Ловеч.

  На основание чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за общинските жилища в Община Ловеч е публикуван на 19.01.2018 г. на:

  • Интернет страницата на Община Ловеч - www.lovech.bg и
  • Таблото за обяви в Центъра за услуги и информация на гражданите в партера на сградата на общинската администрация.

Предложенията и становищата по проекта се приемат до 19.02.2018 г. в Центъра за услуги и информация на гражданите в партера на сградата на Община Ловеч, ул.„Търговска“ № 22 и на ел. адрес kmet@lovech.bg

 

С уважение,

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч