Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ПОКАНА

Уважаеми дами и господа,

 

В изпълнение на Решение № 937/30.04.2015 г. на Общински съвет – Ловеч, с което е приет Правилник за функционирането на Общински проектен фонд и в изпълнение на т. 1 от Решение № 885/28.12.2018 г. на Общински съвет – Ловеч, с което е приета Програма за развитие на читалищните дейности в Община Ловеч през 2019 година, е издадена Заповед № З-258/21.02.2019 г. на Кмета на Община Ловеч за обявяване на конкурсна сесия за финансова подкрепа на дейността на народните читалища на територията на Община Ловеч през 2019 г.

Отправяме покана към всички народни читалища на територията на Община Ловеч, регистрирани съгласно Закона за народните читалища и вписани в Националния регистър на читалищата към Министерството на културата, да представят проектни предложения, които да бъдат финасирани от Община Ловеч.     

Проектите се подготвят по проектен фиш /образец/ за кандидатстване, подписан от председателя на читалището.

Общият финансов ресурс за реализиране на инициативи на народните читалища по Раздел II на ПФОПФ за 2019 година е 13 500 лв.

Максималната стойност на финансирането от Община Ловеч може е до 1000.00 лв. с ДДС.

Проектните предложения се подават в Центъра за услуги и информация на гражданите на Община Ловеч в един екземпляр на хартиен носител с придружително писмо, адресирано до Кмета на Община Ловеч.

Крайният срок за представяне на проектни предложения от народните читалища на територията на Община Ловеч е до  30.03.2019 г.

     

Правилата за финансова подкрепа на дейността на народните читалища по раздел ІІ на Правилник за функционирането на Общински проектен фонд може да изтеглите от тук -

https://www.lovech.bg/bg/chitalishta/finansirane-na-initsiativi-na-narodnite-chitalishta-po-opf 

Проектен фиш /образец/ за кандидатстване може да изтеглите от тук –

https://www.lovech.bg/bg/chitalishta/finansirane-na-initsiativi-na-narodnite-chitalishta-po-opf