Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ПОКАНА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ за участие във ФОКУС ГРУПА

 

 

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

 

Община Ловеч и Национална асоциация по прогнозиране и планиране, изпълнител по договор с предмет „Междинна оценка на ОПР 2014-2020 на Община Ловеч“

имат удоволствието да Ви поканят за участие във

ФОКУС ГРУПА

на тема

„Постигнато и предстоящо. Визия, цели и приоритети на

Общински план за развитие - Ловеч 2014-2020 г.“

Дата: 10.05.2017 г. от 10:00 часа в залата на Общински съвет - Ловеч

 

Модератор на групата: Проф. д-р Борислав Борисов

 

         Вашето присъствие и участие с цел получаване на обратна връзка от всички заинтересовани страни, относно постигнатото до момента, проблеми и очаквания за развитието на Община Ловеч до края на периода 2014-2020, е важно за всички нас, жителите на община Ловеч.

Само активното Ви участие и ясно заявена гражданска позиция в процеса на формиране на политики и в частност в разработването, контрола по изпълнението и оценката на Общински план за развитие на община Ловеч, като основен документ за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано местно развитие на Общината, може да направи община Ловеч по-добро място за живеене.

 

           Благодаря Ви предварително за проявения интерес!

 

С уважение,

Корнелия Маринова

Кмет на Община Ловеч