Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Покана за обществено обсъждане

П О К А Н А

ЗА

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

НА ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОБЩИНСКИТЕ ЖИЛИЩА В

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

 

 

       

        Кметът на Община Ловеч отправя покана за участие в обществено обсъждане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за общинските жилища в Община Ловеч.

        Обсъждането ще се проведе на 13.01.2017 г. от 17.00 часа в залата на Общински съвет - Ловеч.

        На основание чл. 26, ал. 4 и чл. 28 от Закона за нормативните актове Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за общинските жилища в Община Ловеч е публикуван на 13.12.2016 г. на:

  • интернет страницата на Община Ловеч – www.lovech.bg и
  • таблото за обяви в Центъра за услуги и информация на Община Ловеч.

             Проектът е придружен от мотиви за приемане на Наредбата.

           Предложения и становища по проекта се приемат в срока по чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове в Центъра за услуги и информация на гражданите /ЦУИГ/, ул. „Търговска“ № 22 и на ел. адрес:  kmet@lovech.bg