Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ДО

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ,

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

 

 

 

 

ПОКАНА

 

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 

НА ТЕМА: „МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАР В ДЕН СРЯДА“

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

На 25.10.2017 година се проведе 36-то заседание на Общински съвет – Ловеч. На вниманието на съвета беше поставен за разглеждане въпроса за преместване на пазара, провеждащ се в ден сряда на територията на бившата Ловешка казарма. В хода на обсъждането бяха разгледани внесеното от общински съветник предложение, становище на главния архитект на общината, становище на ОД МВР – Ловеч, постъпиха изказвания от общински съветници и кмета на общината.

За формиране на правилно решение, което да удовлетворява гражданите и гостите на града, за удобство на търговците и в подкрепа на бизнеса, за създаване на подходяща организация на движението, осигуряване на пътната безопасност и свободния достъп на автомобилите със специален режим на движение, Общински съвет със свое решение № 574/25.10.2017 година прецени необходимостта от провеждане на обсъждане с обществеността за определяне на мястото за провеждане на пазарния ден сряда в гр. Ловеч.

 

 

Във връзка с гореизложеното и поради значимия обществен интерес за местната общност

 

Ви каня на

 

Обществено обсъждане на тема: „Място за провеждане на пазар в ден сряда“.

 

 

Дата на провеждане на общественото обсъждане: 28 ноември 2017 г.

Начален час: 17,30 часа

Място на провеждане: Заседателна зала на Община Ловеч, находяща се на втори етаж в административната сграда, гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 22.

 

Целта на обсъждането е гражданите на общината и заинтересованите страни да изкажат своите мнения, да дадат предложения или изкажат становище по темата, въз основа на които Общински съвет да вземе информирано решение.

Очакваме Вашите мнения, становища и предложения до 12.00 часа на 27.11.2017 г. на електронна поща kmet@lovech.bg или чрез деловодството на Община Ловеч, находящо се в Център за услуги и информация на гражданите, гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 22.

Примерен формуляр за предложение или становище може да изтеглите от ТУК.

 

Към настоящата покана предоставям на Вашето внимание:

  1. Предложение на общинския съветник Александра Енева за преместване на пазара в ден сряда;
  2. Становище на гл. архитект на общината арх. Минчо Петков;
  3. Писмо на директора на ОД МВР Ловеч;
  4. Дебатите по т. 12 от дневния ред на проведеното заседание на Общински съвет, касаещи преместването на пазара в ден сряда;
  5. Решение № 574 от 25.10.2017 г. на Общински съвет Ловеч;
  6. Становище на гл. архитект на Община Ловеч за реорганизация на седмичния градски пазар в гр. Ловеч.

 

 

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч


Файлове:

Документация Документация