Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 

ДО ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

 

 

ПОКАНА

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

на предложение за удостояване на Еленко Стоянов Начев със званието

„Почетен гражданин на Ловеч"

 

На основание чл. 49, ал. 1 от Наредба за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на Община Ловеч, отправям покана за участие в обществено обсъждане на предложение на Кмета на Община Ловеч за удостояване на Еленко Стоянов Начев със званието „Почетен гражданин на Ловеч".

Общественото обсъждане ще се проведе на 27 февруари 2023 г. (понеделник) от 16:30 часа в Залата на Общински съвет - Ловеч.

Към настоящата покана са приложени:

1. Мотивирано предложение за удостояване на Еленко Стоянов Начев със званието „Почетен гражданин на Ловеч";

2. Биография на Еленко Стоянов Начев.

Поканата с приложенията са публикувани на интернет страницата на Община Ловеч www.lovech.bg и са на разположение в Центъра за услуги и информация на гражданите.

 

 С уважение, 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч