Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНСКО И ОБЛАСТНО НИВО И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

 

ДО ВСИЧКИ

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ                                                             

 

 

 

ПОКАНА

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

НА АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНСКО И ОБЛАСТНО НИВО И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

 

 

 

На основание чл. 42 и чл. 43 от Наредба за планирането на социалните услуги отправям покана за обществено обсъждане на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво и Предложение за планираните социални услуги общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

Считано от днес, 10.03.2023 г., в 30-дневен срок предоставяме на вниманието Ви проект за обсъждане на Анализ на потребностите от социални услуги и Предложение за планираните социални услуги на общинско и областно ниво в община Ловеч.

Очакваме Вашите предложения и/или становища на електронен адрес: kmet@lovech.bg или всеки работен ден в Център за услуги и информация на гражданите, гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 22 до 17:00 часа на 10.04.2023 г.

Становища и предложения очакваме и в хода на общественото обсъждане.

Общественото обсъждане ще се проведе на 10 април 2023 година от 17:00 часа в Заседателната зала на Община Ловеч.

С документите по Проект на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво и предложение за планиране на социалните услуги може да се запознаете ТУК

 

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Съгласно Заповед № З –410/07.03.2023 г.

на Кмета на Община Ловеч

ДАНИЕЛ КОЛЕВ

Заместник-кмет на Община Ловеч