Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ, ЧРЕЗ ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 ГОДИНА

ДО ВСИЧКИ

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

 

 

 

 

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ, ЧРЕЗ ДОПЪЛНЕНИЕ НА

ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 ГОДИНА

 

 

На основание чл. 22, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 20, ал. 1, 2 и 3 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие отправям покана към всички заинтересовани страни за обществено обсъждане на предложение, внесено с докладна записка на зам.-кмета на Община Ловеч и председател на Комисията по жилищно настаняване. г-н Венцислав Христов за „Включване в Плана за интегрирано развитие на Община Ловеч (ПИРО) на Общежитие „Младост" в гр. Ловеч, ж. к. „Здравец", бл. 210 и осигуряване на средства, при актуализация на бюджета на общината, за архитектурно заснемане, техническо и енергийно обследване на блока."

Общественото обсъждане ще се проведе на 25 август 2022 година от 17.00 часа в Заседателната зала на Община Ловеч.

Документът е публикуван на интернет страницата на Община Ловеч на 10 август 2022 г., в раздел „Дейности", „Проекти и програми", „План за интегрирано развитие на община Ловеч за периода 2021-2027 година" и на таблото за обяви в Центъра за административно обслужване. Същият е изпратен за публикуване в местните медии.

Вашите становища по проекта може да изпратите на електронен адрес: kmet@lovech.bg или да депозирате всеки работен ден в Център за административно обслужване, гр. Ловеч, ул. „Търговска" № 22 до 12.00 часа на 25.08.2022 година.

Приложение: Докладна записка № ВП-1589/09.08.2022 г.