Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Покана за обществено обсъждане на предложение за удостояване на проф. д-р Игнат Боев Игнев - лекар психиатър, дмн със званието „Почетен гражданин на Ловеч“

ДО ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

 

 

 

ПОКАНА

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

на предложение за удостояване на проф. д-р Игнат Боев Игнев - лекар психиатър, дмн

със званието „Почетен гражданин на Ловеч“

 

 

На основание чл. 49, ал. 1 от Наредба за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на Община Ловеч, отправям покана за участие в обществено обсъждане на предложение на Кмета на Община Ловеч за удостояване на проф. д-р Игнат Боев Игнев със званието „Почетен гражданин на Ловеч“.   

Общественото обсъждане ще се проведе на 07.04.2022 г. (четвъртък) от 17:00 ч. в залата на Общински съвет - Ловеч.   

Към настоящата покана са приложени:

1. Мотивирано предложение за удостояване на проф. д-р Игнат Боев Игнев със званието „Почетен гражданин на Ловеч“.

2. Биография на проф. д-р Игнат Боев Игнев.

Поканата с приложенията са публикувани на интернет страницата на Община Ловеч www.lovech.bg и са на разположение в Центъра за услуги и информация на гражданите.

 

 

С уважение,

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч