Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ

ДО ВСИЧКИ

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

 

 

ПОКАНА

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ

 

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове отправям покана към гражданите и юридическите лица за консултиране, чрез обществено обсъждане и изпращане на писмени становища по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч.

Общественото обсъадане ще се проведе на 25 януари 2021 година от 17.00 часа в Заседателната зала на Община Ловеч.

В изпълнение на изискванията на чл. 28 от ЗНА, проектът е публикуван на интернет страницата на Община Ловеч, в раздел „Документи", „Проекти за нормативни документи", придружен с покана за обществено обсъждане, мотиви, консолидиран вариант на проекта, частична предварителна оценка на въздействието, както и финансови обосновки 1 и 2.

Очакваме Вашите предложения и становища по проекта на електронен адрес: kmet@lovech.bg или всеки работен ден в Център за услуги и информация на гражданите, гр. Ловеч, ул. „Търговска" № 22 до 12.00 часа на 25.01.2021 година.

Становища и предложения очакваме и в хода на общественото обсъждане.

 

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч


Файлове:

Покана Покана