Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Покана за обществено обсъждане на Проект на Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в детските градини на територията на Община Ловеч

П О К А Н А

ЗА  ОБЩЕСТВЕНО  ОБСЪЖДАНЕ

 

на Проект на Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в детските градини на територията на Община Ловеч

 

Кметът на Община Ловеч отправя покана за участие в обществено обсъждане на Проект на Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в детските градини на територията на община Ловеч.

Обсъждането ще се проведе на 17.11.2016 г. (четвъртък) от 17.00 ч. в заседателната зала на Община Ловеч.

На основание чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Община Ловеч: www.lovech.bg и на таблото за обяви в Центъра за услуги и информация на Община Ловеч е публикуван Проект на Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в детските градини на територията на община Ловеч.

Проектът е публикуван на интернет страницата на Община Ловеч на 28.10.2016 г.

Проектът е придружен с мотиви за приемане на Наредбата.

Предложения и становища по проекта се приемат в срока по чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове в центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч, ул. „Търговска“ № 22 и на електронен адрес: obshtina@lovech.bg

За допълнителна информация, справки и въпроси – тел. 068/688 243.

 

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч