Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ 2022 - 2025 Г.

 

 

 

ДО ВСИЧКИ

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

 

 

 

 

ПОКАНА

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 

На основание чл. 6д, ал. 2 от Закона за защита при бедствия отправям покана за

 

ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ

 

НА ПРОЕКТ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ,

което ще се проведе на 5 септември 2022 г. от 17.00 часа

в Заседателната зала на Община Ловеч, ул. „Търговска“ № 22, ет. 2

 

 

В изпълнение на изискванията на 6д, ал. 2 от Закона за защита при бедствия, проектът е публикуван на интернет страницата на Община Ловеч, в раздел „Документи“, „Проекти за нормативни документи“ на 03.08.2022 г., в законоустановения едномесечен срок преди датата на общественото обсъждане.

Очакваме Вашите предложения и становища в хода на общественото обсъждане.

С Проекта на Общинската програма за намаляване на риска от бедствия на територията на Община Ловеч 2022 - 2025 г. може да се запознаете ТУК

 

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Съгласно Заповед № З-1200/12.07.2022 г.

 

ДАНИЕЛ КОЛЕВ

Заместник-кмет на Община Ловеч