Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на Проект на Програма за опазване и управление на Покрит мост за периода 2017-2020 г.

ПОКАНА

ЗА

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

на

Проект на Програма за опазване и управление на Покрит мост за периода 2017-2020 г.

 

     

Кметът на Община Ловеч отправя покана за участие в обществено обсъждане на Проект на Програма за опазване и управление на Покрит мост за периода 2017-2020 г.

      Обсъждането ще се проведе на 20.02.2017 г. /понеделник/ от 17.00 ч. в заседателната зала на Общински съвет Ловеч.

      На основание чл. 26 и чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове /ЗНА/ Проектът на Програма за опазване и управление на Покрит мост за периода 2017-2020 г. и мотивите са публикувани на интернет страницата на Общината www.lovech.bg на 19.01.2017 г. и са на разположение в Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на Общината.

      Предложения и становища по Проекта могат да се направят в срока по чл. 26, ал. 4 от ЗНА в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч,

ул. „Търговска“ № 22 и на електронен адрес: obshtina@lovech.bg.

      За допълнителна информация, справки и въпроси – тел. 068/688 291