Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на Проект на Програма за развитие на предучилищното и училищното образование в Община Ловеч за периода 2016-2020 г.