Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Покана за обществено обсъждане

ДО ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ
 

 

 

ПОКАНА

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

на предложения за удостояване на

г-н Найден Ангелов Найденов – учител и проф. д-р Николай Райнов – лекар

със званието „Почетен гражданин на Ловеч"

 

На основание чл. 49, ал. 1 от Наредба за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на Община Ловеч, отправям покана за участие в обществено обсъждане на предложения на кмета на Община Ловеч за удостояване на г-н Найден Ангелов Найденов – учител и проф. д-р Николай Райнов – лекар със званието „Почетен гражданин на Ловеч".

Общественото обсъждане ще се проведе на 28 февруари 2020 година (петък) от 17.00 часа в Заседателната зала на Община Ловеч.

Към настоящата покана са приложени:

  1. Предложение за удостояване на Найден Ангелов Найденов със званието „Почетен гражданин на Ловеч“.
  2. Предложение за удостояване на проф. д-р Николай Георгиев Райнов със званието „Почетен гражданин на Ловеч“.

 

Поканата с приложенията са публикувани на интернет страницата на Община Ловеч www.lovech.bg и са на разположение в Центъра за услуги и информация на гражданите.

 

 КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч