Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на община Ловеч

Община Ловеч отправя покана за участие в обществено обсъждане на: Проект на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на община ловеч.

Обсъждането ще се проведе на 06.06.2016г. /юни/ от 17.00 ч. в заседателната зала на Общински съвет Ловеч.

Проектът на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на община ловеч и мотивите са публикувани на интернет страницата на Общината www.lovech.bg и са на разположение в Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на Общината.

Мнениея, предложения и препоръки, свързани с Проект на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на община ловеч може да направите до 06.06.2016г. /понеделник/ на електронен адрес: obshtina@lovech.bg

За допълнителна информация, справки и въпроси - тел. 068 688 321 или GSM 0884704015

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч


Файлове:

Naredba_PIZPNS_ver_1.doc Naredba_PIZPNS_ver_1.doc