Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на община Ловеч

Община Ловеч отправя покана за участие в обществено обсъждане на: Проект на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на община ловеч.

Обсъждането ще се проведе на 06.06.2016г. /юни/ от 17.00 ч. в заседателната зала на Общински съвет Ловеч.

Проектът на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на община ловеч и мотивите са публикувани на интернет страницата на Общината www.lovech.bg и са на разположение в Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на Общината.

Мнениея, предложения и препоръки, свързани с Проект на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на община ловеч може да направите до 06.06.2016г. /понеделник/ на електронен адрес: obshtina@lovech.bg

За допълнителна информация, справки и въпроси - тел. 068 688 321 или GSM 0884704015

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч


Файлове:

Naredba_PIZPNS_ver_1.doc Naredba_PIZPNS_ver_1.doc