Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Покана за публично обсъждане

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

 

 

П О К А Н А

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

НА

ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ ЗА 2017 Г.

 

        Кметът на Община Ловеч отправя покана за участие в обществено обсъждане на:

 

Проекта на Бюджет на Община Ловеч за 2017 г.

       

        Уважаеми съграждани,

 

Предстои приемането на Бюджета на Община Ловеч за 2017 г. Съгласно чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси. Това става след обществено обсъждане с местната общност. Водени от убеждението, че разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за бъдещето, искаме да дадем възможност за информираност и реално участие на населението при определяне на местните потребности, приоритетите и реда за осигуряването им.

Обсъждането ще се проведе на 30.12.2016 г./ петък/  от 17.00  часа в заседателната зала на Общински съвет Ловеч.

Проект на Бюджета на Община Ловеч за 2017 г. ще бъде публикуван на интернет страницата на общината www.lovech.bg и ще е на разположение  в Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на общината.

Мнения, препоръки и предложения, свързани с Бюджет 2017г. на Община Ловеч можете да отправяте  на електронния адрес: obshtina@lovech.bg от датата на публикуване на поканата.

За допълнителна информация, справки и въпроси  на тел. 068 688216