Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ПОКАНА за ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА ФИНАНСОВО ОЗДРАВЯВАНЕ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

 

 

ПОКАНА

за

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

на

ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА ФИНАНСОВО ОЗДРАВЯВАНЕ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ

 

       Кметът на Община Ловеч отправя покана за участие в публично обсъждане на:

ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА ФИНАНСОВО ОЗДРАВЯВАНЕ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ 2016-2017г.

       Обсъждането ще се проведе на 18.08.2016 г. /четвъртък/  от 17.00  часа в заседателната зала на Общински съвет Ловеч.

       Планът за финансово оздравяване на Община Ловеч ще бъде публикуван на интернет страницата на общината www.lovech.bg и ще е на разположение  в Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на общината.

       Предложения, мнения и становища се приемат в писмен вид в информационен център на Община Ловеч.

                                             

                                              ЗА КМЕТ:

                                              Съгл. Заповед № 1215/22.07.16г.

                                              Венцислав Христов