Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

ПОКАНА

 

ПОКАНА

за Официална церемония „Първа копка“

 

Община Ловеч най-учтиво Ви кани да присъствате на Официална церемония „Първа копка“ по проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч - етап 2“, Договор за БФП № BG16RFOP001-1.020-0006-С01/17.09.2018 г., финансиран по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“.

Събитието ще се проведе на 12.09.2019 г. /четвъртък/ от 11:00 часа на строителния обект с адрес гр. Ловеч, ул. „Цачо Шишков“ № 39-41.

Обща стойност на проекта:           1 151 352,40 лв.

от които

Европейско финансиране:                  978 649,54 лв.

Национално съфинансиране:             172 702,86 лв.

Продължителност на проекта:  17 месеца, от 17.09.2018 г. до 17.02.2020 г.