Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Продължава приема на кандидати за професионални приемни семейства от община Тетевен по Проект „Приеми ме 2015“

 

 

Областният екип по приемна грижа-Ловеч по Проект „Приеми ме 2015“-BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, в рамките на който се предоставя социалната услуга „приемна грижа“ за Област Ловеч, с включени общини партньори-Ловеч, Тетевен и Троян, информира, че продължава приема на заявления за кандидатстване на кандидати за професионални приемни родители и семейства в Община Тетевен.

Съгласно Плана за развитие на социалната услуга „приемна грижа“ за периода 2017/2018 г. очаквания брой на утвърдените професионални приемни родители и семейства в Регистъра към 31 май 2018 г. е да достигне 30 бр. за Община Тетевен, като на този етап те са 18 бр. През периода на стартиране на процедурата по прием на заявления от страна на кандидати за професионални приемни семейства към 31 декември 2017 г. са общо 5, като процедурата за оценка и обучение при тях все още не е приключена.

Планираният прием на кандидати за професионални приемни семейства е за определен профил деца-потенциални потребители на услугата „приемна грижа“ е 12 бр. за деца на възраст от 3 до 18/20 години, като 5 бр. е за деца с увреждане.

Очакваният общ брой, вписани в Регистъра на утвърдените професионални приемни семейства и родители към РДСП-Ловеч от областта към 31 май 2018 г. е 61 бр., като към 31 декември 2017 г. са за общините-партньори на Проект „Приеми ме 2015“ е за Община Ловеч-17 бр., при настоящ брой на вече утвърдени професионални приемни семейства – 14 бр., Община Тетевен-30 бр., с утвърдени приемни семейства 18 бр. и Община Троян-9 бр., с утвърдени приемни семейства-9 бр.

Понастоящем утвърдените професионални приемни семейства за Област Ловеч са общо 41 бр., като приемни семейства, в които няма настанени деца са 7 бр. Общият брой на приемните семейства, в които има настанени деца са 34 бр., като 30 от тях се грижат за едно дете, 3 за две деца, а едно семейство е с 5 настанени деца в дома си.