Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Ловеч

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ НА ПРОЕКТ НА НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА

СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ,

ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ

 

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове, отправям покана към гражданите и юридическите лица за консултиране, чрез изпращане на писмени становища по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Ловеч.

В изпълнение на изискванията на чл. 26 от ЗНА, проектът е публикуван на интернет страницата на Община Ловеч на 10.11.2021 г., в раздел "Документи", "Проекти на нормативни документи".

Очакваме Вашите предложения и становища по проекта на електронен адрес: kmet@lovech.bg или всеки работен ден в Центъра за услуги и информация на гражданите, гр. Ловеч, ул. „Търговска" № 22 до 17:00 часа на 10.12.2021 година.

С Проект на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Ловеч може да се запознаете ТУК

 

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч