Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет стопански години на земеделски земи с НТП: нива или изоставена орна земя от ОПФ в землищата на Община Ловеч