Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява Публично обсъждане на Проект на Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2024-2027 година и Проект на Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2024 г.

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Ловеч обявява за публично обсъждане Проект на Стратегия за управление на общинската собственост в Община Ловеч за периода 2024-2027 година и Проект на Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2024 година в Община Ловеч.

Двата проекта са на разположение на всички заинтересовани в „Центъра за услуги и информация на гражданите”, находящ се в партера на сградата на общинската администрация от 15.01.2024 г.

Общественото представяне и публичното обсъждане на двата проекта ще се проведе на 23 януари 2024 г. в заседателната зала на Община  Ловеч, при следния график:

1. Стратегия за управление на общинската собственост в Община Ловеч за периода 2024-2027 г. от 17:00 часа.

2. Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2024 година в Община Ловеч от 18:00 часа.

Своите мнения и предложения можете да представите писмено в деловодството на Община Ловеч или да поставите в деня и часа на публичното обсъждане.

За допълнителна информация можете да се обърнете  на тел. 688 264.   

Проектите на Стратегията и Програмата може да изтеглите от ТУК