Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Решение № 946 от 10.11.2016 г. на МС на Република България

Откриване на производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ в площта "Блок 1-25 Враца-запад"