Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Считано от 01.04.2019 г. Община Ловеч стартира процедура по премахване на рекламно-информационни елементи, съгласно чл.57а от ЗУТ и чл.53 ал.1 т.2 от Наредба за рекламната дейност и реда и условията за разполагане на рекламно-информационни елементи(РИЕ) на територията на Община Ловеч. До посочената дата рекламно-информационните елементи подлежат на доброволно премахване.

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч