Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Напомняме на всички заинтересовани лица,

че на 12 октомври 2019 година (събота)  до 17.00 часа е крайният срок за подаване на заявления за вписване на избирател за гласуване по настоящ адрес, както и за подаване на заявления от избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия.

Съгласно писмо с Изх. № МИ-15-806/09.10.19 на ЦИК

на 12 октомври 2019 година (събота), от 9.00 до 17.00 часа в Община Ловеч е осигурено дежурство на длъжности лица за приемане на заявления както следва:

  • Ива Гетова, Началник отдел ГРАО,

       тел. 0889268505, тел. 068 688282 и тел.  068 601263

  • Инж. Тони Паричев, директор на дирекция АПИО,

       тел.  0884704003, тел. 068 688224 и тел. 068 601258

  • Даниела Цанова, Секретар на Община Ловеч,

       тел. 0884704032, тел. 068 688255 и тел. 068 601370