Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

У В А Ж А Е М И  С Ъ Г Р А Ж Д А Н И,

СТАРТИРА КАМПАНИЯТА ЗА ПРОЛЕТНО ПОЧИСТВАНЕ НА ЛОВЕЧ

Община Ловеч стартира дейностите по традиционната кампания за пролетно почистване. Мащабната еко акция и тази година ще обхване всички квартали на гр. Ловеч и селища на общината.

Дейностите включват ръчно и машинно почистване на териториите за обществено ползване, почистване на регули, дъждоприемни шахти, крайпътни терени, измиване на улици, събиране и изнасяне на строителни, едрогабаритни и растителни отпадъци, озеленяване на обществени площи.

В населените места на общината дейностите за почистване ще бъдат определени от кметовете и кметските наместници за съответното населено място.

Тази година Кампанията по пролетното почистване ще стартира на 14.03.2020г. с почистване на парк „Стратеш“ от общинска администрация Ловеч и ще продължи до 15.04.2020г. на следните етапи:

  1. „Да почистим Ловеч заедно“ – почистване на  прилежащите територии към жилищни сгради, еднофамилни къщи, дворове, паркинги, държавни и общински учреждения, паркове, детски и спортни площадки, градинки, междублокови пространства, училищни дворове, детски заведения, разлепени листовки по стълбове и дървета.

В рамките на кампанията участниците ще могат да се освободят от натрупаните излишни вещи, както в жилищата, мазетата и таваните си, така и да се погрижат и за районите около жилищните домове, междублоковите пространства, кварталните паркове и места за отдих.

  1. „Да направим Ловеч по-уютен град“ – затревяване на свободни общински места,  засаждане на  дървета, нискостеблени храсти и цветя в градинки и паркове, възстановяване на пейки  /подмяна на счупени летви/ и боядисване на същите; крайградски места и  зони за отдих.

Всички инициативи на граждани за почистване получават и ще получат подкрепа и съдействие, както за осигуряване на кампаниите с консумативи и логистика, така и за извозване и депониране на събраните отпадъци.

Провеждането й ще позволи всеки, който желае, да почисти дома си и околното пространство, като събраните отпадъци ще бъдат извозени своевременно. По обемистите предмети и клони на дървета трябва да се поставят извън контейнерите, в непосредствена близост до тях. За проблемни места ще бъдат осигурени големи контейнери с обем 4 куб.м. за едрогабаритни или строителни отпадъци

За всички участници ще бъдат осигурени ръкавици и чували за събиране на отпадъците. Консумативите ще бъдат раздавани на 12 и 13.03.2020 г. в Община Ловеч, ул. „Търговска“ № 22, при дежурни на пропуски.

Заявки за включване в почистването ще се приемат на тел.068/688205 или в стая 220 в сградата на Община Ловеч.

Нека не забравяме, че наш дом не са само жилищата ни, но и всичко, което ни заобикаля и виждаме ежедневно. Да направим нашия град по-чист е един от най-лесните начини да покажем, че не сме безразлични към него.

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА:

Кмет на Община Ловеч