Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Съгласно Заповед № 1743 от 31.10.2016г. на Кмета на Община Ловеч се въвежда ново работно време

Съгласно Заповед № 1743 от 31.10.2016г. на Кмета на Община Ловеч се въвежда ново работно време съобразено с промените в зимното и лятното часово време.

В периода от 01.11.2016г. до 31.03.2017г. звената, извършващи обслужване на потребители на административни услуги - Център за услуги и информация на граждани и дирекция „Местни приходи“ ще работят в непрекъснат режим на работа от 08:00 до 17:30 часа , а за периода от 01.04.2017г. до 31.10.2017г. ще работят в непрекъснат режим на работа от 08:00 до 18:00 часа.