Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Съобщение

Дирекция „Местни приходи“ съобщава на гражданите и фирмите, че срокът за подаване на декларация за освобождаване от такса за  сметосъбиране и сметоизвозване по чл. 18 от Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч, изтича на 31.10.2020 г.