Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

СЪОБЩЕНИЕ

           В изпълнение на чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности и във връзка с постъпили в Община Ловеч уведомителни писма с вх. № 7000-619 и № 9400-689 от 03.05.2017 г. от Димитър Василев Христов, в качеството на земеделски производител и управител на „ДВ АГРО” ЕООД, Ви уведомяваме, че от 11.05.2017 г. до 15.05.2017 г. от 07:00 часа до 10:00 часа и от 22:00 часа до 00:00 часа ще се проведе пръскане с наземна техника на пшеница и ечемик в местностите „Ветрене”,  „Полето”, „Млаката” и „Костовото”, в землището на гр. Ловеч, кв. „Гозница”.

            Третирането ще се извърши с препаратите: „ДЕРБИ” при доза 3 г./дка, карантинен срок – няма, „АКСИАЛ 50 ЕК” при доза 70 мл./дка, карантинен срок – няма, „ОПТИМУС” при доза 200 мл./дка, карантинен срок – няма и „ТАНГО СУПЕР” при доза 100 мл./дка, карантинен срок – 50 дни.

            За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето Димитър Василев Христов.

Вземете мерки за опазването на пчели, животни и хора!!!

 

 

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч