Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Съобщение

Относно: Изработен и внесен за одобрение проект за Подробен устройствен план – план – схема за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура – подземна кабелна мрежа за оптични кабели и прилежащи съоръжения по ул.„ Патриарх Евтимий”, ул. „Хан Крум”, ул. „Д-р Съйко Съев”, ул. „Кн. Имеритински”,  ул.„Проф. д-р Стефан Ватев ”, ул. „Хан Омуртаг“, ул.“Граф Игнатиев“ до жилищен блок № 304, гр. Ловеч.