Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

СЪОБЩЕНИЕ

ДО

УПРАВИТЕЛИТЕ/ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДИРЕКТОРИ

НА ФИРМИ ОТ МАЛКИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ

 

            УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Община Ловеч съвместно със Сдружение за подпомагане на малкия и среден бизнес – Обединени Бизнес Клубове – организират среща-дискусия посветена на „Условията за развитие на малкия и среден бизнес в Северозападен район и възможностите за неговото финансиране по време на българското европредседателство“.

Срещата ще се проведе в гр. Ловеч, в залата на Общински съвет-Ловеч – ул. „Търговска“ 22 - на 18.05.2018 год. от 10.30 часа при следния 

 

Д н е в е н  р е д            

 

10.30 -11.00 часа - Регистрация

11.00 - 11.15 часа - Откриване от  Кмета на Община Ловеч - Корнелия Маринова и Председателя на ОБК – Веселин Халачев

11.15 - 11.45 часа - Преглед и предложения за работа чрез оперативните програми, управлявани в Република България - МОН , МРРБ, МИ, МОСВ, МТСП, ПРСР и др.

Възможности и партньорства за МСП чрез инструменти, управлявани от ЕС /Европа за гражданите, Еразъм +, Лайф, Интеррег, Творческа Европа,Хоризонт 2020.

11.45 - 12.00 часа  - Кафе пауза

12.00 - 13.00 часа - Предложения за работа за МСП с публични администрации /Общини и регионални структури /

13.00 часа  - Международни пазари, крауфъндинг, възможности за банково финансиране и осигуряване на работна ръка

13.30 - 13.45 часа  - Разни

Специални гости ще бъдат експерти от отдел "Европейски фондове" към ОБК и представители на регионалните структури на ОБК от Варна, Силистра и ВеликоТърново.

За  записване за участие и контакт: Надя Венелинова, тел. 068/688269, GSM: 0882/125925, e-mail: n.venelinova@lovech.bg. 

 

С уважение,

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч


Файлове:

Дневен ред Дневен ред