Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

           

В изпълнение на чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности и във връзка с постъпило в Община Ловеч уведомително писмо с вх. № 9400-793/03.05.2018 г. от Димитър Василев Христов, в качеството на земеделски производител, Ви уведомяваме, че от 12.05.2018 г. до 15.05.2018 г. от 07:00 часа до 10:00 часа и от 19:00 часа до 22:00 часа ще се проведе пръскане с наземна техника на пшеница в местността „Полето”, в землището на гр. Ловеч, кв. „Гозница”.

Третирането ще се извърши с препаратите: „ДЕРБИ” при доза 3 г./дка, карантинен срок – няма, „АКСИАЛ 50 ЕК” при доза 70 мл./дка, карантинен срок – няма, „МИКРОЕЛЕМЕНТИ” при доза 100 мл./дка, карантинен срок – няма и „ДИАМАНТ МАКС” при доза 120 мл./дка, карантинен срок – 50 дни.

За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето Димитър Василев Христов.

Вземете мерки за опазването на пчели, животни и хора!!!